Klub vojenskej histórie Slovensko


Klub vojenskej histórie Slovensko (ďalej len KVH Slovensko) je apolitické občianske združenie, ktoré združuje záujemcov o vojenskú históriu. Klub oficiálne vznikol registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26.8.2009.

Ťažiskovou činnosťou členov KVH Slovensko je aktívna účasť a organizovanie rekonštrukcii historických udalostí a bojov. Okrem toho sa zúčastňujeme pietnych aktov, venujeme sa bádateľskej a publikačnej činnosti, zberateľstvu, navštevujeme významné miesta vojenských dejín, výstavy, semináre a konferencie. Taktiež spolupracujeme s profesionálnymi historikmi a organizujeme besedy s veteránmi pre školákov.
KVH Slovensko sa svojou činnosťou zameriava hlavne na vojenské dejiny Slovenskej republiky. Rekonštrukcii historických bojov sa zúčastňujeme v uniformách Červenej armády a armády prvej Českoslovnskej republiky, príp. v dobovom civilnom oblečení ako príslušníci partizánskeho odbojového hnutia. Naše sovietske uniformy, výstroj a výzbroj pokrývajú hlavne posledné vojnové roky, kedy Červená armáda bojovala na území dnešnej Slovenskej republiky. V uniformách československej armády znázorňujeme predvojnové udalosti, ale tiež armádu Slovenského štátu a neskôr aj príslušníkov 1. československej armády na Slovensku z obdobia SNP. Uniformy ako aj zbrane sú v legálnom osobnom vlastníctve členov KVH Slovensko.

KVH Slovensko, jeho členovia ani tieto stránky nepodporujú, ani nepropagujú akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizujú s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie.

V súvislosti s prijatím zákona č. 257/2009 Z.z. ktorým sa s účinnosťou od 1. septembra 2009 mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) Trestného zákona.
Niektoré súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) použitých vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí možno za extrémistický materiál podľa platnej právnej úpravy považovať, avšak tento neprechovávame, nedovážame, neprepravujeme, nezadovažujeme ani nerobíme verejne prístupným v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodné odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Nevlastníme žiadne písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd. Žiadne takéto programy a ideológie neschvaľujeme ani nepodporujeme.
Texty, zástavy, odznaky, heslá, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zadokumentované a spolu s fotografiami muzeálnych exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely.

Kontakt:

Klub vojenskej histórie Slovensko
Na Revíne 13
831 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42177308

kvhslovensko@gmail.com