Ako plynie čas...Vzhľad miest sa mení neustále od počiatku ich vzniku. Rozširujú sa, vznikajú nové budovy či ulice, ale takisto aj mnohé zanikajú. Takýto osud "postihlo" mnoho miest aj po skončení 2. svetovej vojny. Socialistická výstavba častokrát drasticky zmenila tvár mesta, ktorú jeho obyvatelia poznali pred vojnou.
Takejto zmene sa nevyhlo ani mesto Bánovce nad Bebravou. Jestvujú však budovy, ktoré zostali nedotknuté aj vďaka svojmu významu. V Bánovciach to je napríklad katolícky kostol. Snímka vľavo (po kliknutí na ňu sa zväčší) zachytáva Deň Hlinkovej mládeže v roku 1941 a Dr. Jozefa Tisa pri prejave. Druhá snímka znázorňuje tento kostol z toho istého pohľadu v roku 2011. Na prvý pohľad sú zrejmé obrovské zmeny ktoré sa v meste udiali v okolí kostola za 70 rokov.

Ďakujem Tomášovi Igazovi za poskytnutie súčasnej fotky kostola.
Autor: Lukáš Astaloš