Spišská Nová Ves


Spišská Nová Ves; výročie Malej vojny a bombardovania mesta, odhalenie pamätnej tabule
21.3. 2014
Autor(-i) fotografií: Martin Bačo
Ďalšie foto tu:
plus.google.com/photos/117189490786191032399/albums/5993728197629098177