Spišská Nová Ves


Spišská Nová Ves; výročie Malej vojny a bombardovania mesta, odhalenie pamätnej tabule
6. a 23. marec 2012
Autor(-i) fotografií: Milan Kaleta - www.mk-foto.estranky.sk


V marci roku 2012 sa členovia KVH Slovensko organizačne podieľali na dvoch pietnych aktoch v súvislosti s pripomienkou tragických udalostí z roku 1939 v Spišskej Novej Vsi. Za podpory klubov vojenskej histórie z východu - konkrétne KVH Gvardija Spišská Nová Ves a KVH Tiger Poprad náš klub zabezpečil vojenskú štafáž na akte odhalenia pamätnej dosky obetiam bombardovania letiska a mesta Spišská Nová Ves, ktoré vykonalo letectvo Maďarskej kráľovskej armády dňa 24.3.1939 a v rovnakom duchu Klub vojenskej histórie Slovensko neskôr dotvoril pietnu spomienku na obete bombardovania vojenskou čestnou strážou a salvou z historických zbraní na miestnom cintoríne.

Obe pietne podujatia potvrdili, že okruh reenactorov, schopných pozitívne a dobovo verne vytvoriť vojensko-historický rámec spomienkových podujatí na udalosti z polovice minulého storočia sa rozširuje. Pribúda počet kvalitne ustrojených hercov-vojakov a zlepšuje sa ich schopnosť cvičiť so zbraňou a realizovať vojenské štafáže. Pri srdci nás hreje pozitívne ocenenie, ktoré nám v tomto roku, ale aj v tých uplynulých prejavili Spišskonovovešťania po realizácií čestných stráží a sálv našimi členmi a členmi spriaznených KVH-čiek.

Naďalej si považujeme za povinnosť každoročne si pripomínať obete leteckého útoku na Spišskú Novú Ves, a to rovnako ako obete vojenské, tak aj civilné. Nech je pamiatka na 13 vyhasnutých životov zo dňa 24.3.1939 živá a nech varuje súčasníkov pred hrôzami vojnových konfliktov.

Reportáž TV Reduta
www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=120307-1
www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoID=120326-1