Spišská Nová Ves


Spišská Nová Ves; výročie Malej vojny a bombardovania mesta
25.marec 2011
Autor(-i) fotografií: Mladá Matica