Oslobodenie Liptova


Pribylina
3.2.2013
Autor(-i) fotografií: Michaela Wecker


KVH Slovensko sa začiatom februára, takpovediac počas reenactorskej mimosezóny v spolupráci s Liptovským múzeom v Ružomberku, obcou Pribylina a mestom Liptovský Hrádok rozhodlo herecko-divadelným spôsobom v atraktívnom prostredí skanzenu Pribylina priblížiť epizódy z lokálnej histórie oslobodenia, ktoré sa odohrali počas krutej zimy 1945 na hornom Liptove a tiež vo východnej časti stredného Liptova.

Diváci mali možnosť na podujatí zhliadnuť etnograficky ladený úvod zo života liptovského ľudu v bliššíe nešpecifikovanej liptovskej dedine z polovice 40tych rokov. Ochotnícki herci najprv zobrazili spoluprácu liptovského obyvateľstva s miestnym, pomerne rozsiahlym partizánskym hnutím. Herecky najodvážnejší jednotlivci spomedzi klubov vojenskej histórie potom znázornili možný priebeh represálie nemeckej okupačnej moci na civilnom liptovskom obyvateľstve, prehľadávanie chalúp a popravu ťažko zraneného partizána trestným nemeckým komandom. K podobným prípadom prichádzalo na línií obcí Pribylina-Vavrišovo-Liptovská Kokava. Nasledovala ukážka obsadenia liptovskej obce bez boja miestnou partizánskou jednotkou po ústupe Nemcov na západnejšie situovanú obrannú líniu. Táto udalosť sa v skutočnosti stala v posledných januárových dňoch v Pribyline. V záverečnej fáze herci predviedli príchod frontu do obce - obranné pozície tu zaujala frontová jednotka Wehrmachtu. Po krátkom nemeckom delostreleckom prepade za použitia mínometov na približujúcu sa partizánsku jednotku dosiahli okraj obce osloboditelia - a to nielen jednotky partizánske, ale tiež čelná jednotka 1. československého armádneho zboru (neformálne označovaní aj ako "Svobodovci"). Tí oslobodili značnú časť regiónu Liptov. Spoločným útokom tak, ako sa to stalo začiatkom februára 1945 na prístupoch k Liptovskému Hrádku, zmietli osloboditelia brániacu sa nemeckú jednotku. Palebnú podporu im na ukážke poskytol prieskumný obrnený automobil BA-64 s československými insígniami. Celú ukážku sprevádzal erudovaný komentár miestneho historika.

Ďakujeme za podporu obci Pribylina a Liptovskému múzeu v Ružomberku, menovite riaditeľovi p. Martinovi Krúpovi, ale aj pracovníkom múzea p. Dzuriakovi a p.Račkovej. Bez podpory týchto inštitúcií a menovaných osôb by nebolo možné takúto vojensko-historickú, etnograficky ladenú hereckú ukážku zorganizovať.Na záver dodávame dve zaujímavosti - v súvislosti s týmto zimným podujatím sa pod patronátom KVH Slovensko znázornili premiérovo dve špecializované jednotky, patriace do 1. československého armádneho zboru, ktoré na Liptove pôsobili v januári až marci roku 1945.

Prvá premiéra je tesne spätá s horným Liptovom a obcou Pribylina. Znázornili sme totiž členov tzv. Samostatného práporu lyžiarov-automatčíkov, špecializovaného vojenského telesa, určeného na prieskumné a úderné úlohy, ktoré mal plniť aj počas trvania hrubej snehovej pokrývky na Liptove. Zámer bol zjavný. Nevýhoda obtiažneho brodenia sa snehom by sa zmenila na výhodu - omnoho ľahší presun lyžmo s prekvapivými vpádmi do chrbta ťažkopádnejšej nemeckej obrany, presúvajúcej sa pešmo. Z pôvodne dvoch plánovaných práporov, ktoré sa začali formovať začiatkom februára 1945 vznikol jeden prápor s dvoma rotami. Výcvik sa vykonával na Štrbskom plese, koncom februára sa 1. rota presunula práve do Pribyliny, neskor sa presunula do Liptovského Jánu aj 2. rota. Lyžiari-automatčíci sa zúčastnili na strednom Liptove bojov v prvých marcových dňoch, vzhľadom na stenšujúcu sa snehovú pokrývku ako klasickí samopalníci. Zo zachovaných fotiek z výcviku sú oblečení sčasti v battledressových kompletoch a baraniciach, prípadne v civilnom teplom lyžiarskom civilnom odeve. Nepochybne používali ako následok zložitého vojnového zásobovania tiež civilné lyže a iné civilné doplnky. V rámci KVH Slovensko sme odprezentovali na nasledujúcich fotkách premiéru troch príslušníkov tejto zaujímavej jednotky.Vernosť oproti dobovému výzoru si možete pozrieť na predlohe - dobových fotografiách na tejto stránke, zhruba v troch štvrtinách textu:
www.oslobodenie.wbl.sk/Vznik-novych-jednotiek.html

Druhou premiérou bolo stvárnenie približnej podoby jednej z jednotiek hĺbkového prieskumu 1. československého armádneho zboru, ktoré sa presúvali po severnom, ale aj južnom okraji liptovskej kotliny v podhorskom pásme, kde sa spájali s tam dislokovanými partizánskymi jednotkami, aby tie informovali o približujúcej sa frontovej linií. Pomocou nimi nesených vysielačiek tiež zabezpečovali koordináciu v spoločných útokoch Svobodovcov (čelne) a partizánov (od tyla) proti brániacim sa jednotkám Wehrmachtu. V iných prípadoch zase hĺbkoví prieskumníci tieto partizánske skupiny posielali vo svojich stopách naspäť, do tyla frontu k doplňovacím telesám 1. československého armádneho zboru, aby tam utvorili novú, na Slovensku formovanú československú pešiu brigádu. Členovia týchto priskumných skupín podľa dochovaných fotografií nosili rôznu výstroj: československé insígnie, sovietske vatované komplety, ruské kožuchy - šuby či polušubky a tiež civilné oblečenie. Nechýbali u nich ani časti maskovacích snežných oblekov.

Ďalšie foto tu:
www.weckerwelt.estranky.cz/fotoalbum/vojenska-historie/2.-svetova-valka/oslobodenie-liptova-1945---2013
plus.google.com/photos/117189490786191032399/albums/5840789895581315329?banner=pwa
liptov.sme.sk/c/6689373/oslobodenie-liptova.html