Slávnostné premenovanie Nového mosta na Most SNP


Bratislava
28.8.2012
Autor(-i) fotografií: Martin Frčka