Hrubá Vrbka


Hrubá Vrbka, ČR
14.4.2012
Autor(-i) fotografií: Hana Valová, Lenka Fojtíková


14.apríla 2012 sa členovia Klubu vojenskej histórie Slovensko zúčastnili rekonštrukcie udalostí z konca 2. svetovej vojny v prihraničnom moravskom regióne Horňácko, konkrétne v obci Hrubá Vrbka. Rekonštrukcia zahŕňala ukážky obsadenia obce nemeckou jednotkou v obrane, násilné prehliadky domáceho obyvateľstva Nemcami, obranu obce, víťazný vstup jednotiek Rumunskej kráľovskej armády a vítanie slobody a konca vojny v regióne Hrubovrbovšťanmi.

My sme prispeli do ukážky nebojovo, ale o to hereckejšie, ba priam divadelne. Štyria členovia nášho klubu, oble.čení v pôvodne československých rovnošatách vz.30 a vz.21 predstavovali dezertovaných a demoralizovaných príslušníkov Domobrany, na jar 1945 spolu s Hlinkovou gardou poslednej ozbrojenej sily rúcajúcého sa štátneho aparátu Slovenskej republiky 1939 - 1945. Podľa dochovaných svedectiev z regiónu Horňácko sa po lesoch skrývali slovenskí dezertéri z Domobrany, ktorí nemali dosť šťastia, aby prečkali prechod frontu, ale boli objavení a zajatí prítomnou nemeckou jednotkou, krátko vypočúvaní a potom nemilosrdne popravení. V tomto duchu sme zohrali krátku scénku, ktorú sme si my, ako aj naši „mučitelia“ skutočne herecky vychutnali.

Po úvodnej časti ukážky nasledovalo priame zobrazenie boja o obec Hrubá Vrbka zo dňa 14.4.1945. Obec osvobodili rumunské jednotky – konkrétne 3. Rosiori (elitný jazdecký) pluk (3.Rr) a 13. Calarasi (jazdecký) pluk (13.Cr). Oba pluky boli súčasťou 9. jazdeckej divíze, patriacej do 1. rumunské armády, začlenenej do sovietskej 53. armády podriadenej 2. ukrajinskému frontu. Obec bola oslobodená ze smeru slovenskej Myjavy a moravského kopca Kobela (dnes Kobyla). Nemci v obrane patrili k 271. pešej divizií a po vytlačení z Hrubej Vrbky ustupovali smerom na moravskú obec Lipov.

Po realizácií hereckej rekonštrukcie sme sa v uniformách predvojnovej čs. republiky zúčastnili pietneho aktu pri pomníku obetiam druhej svetovej vojny z radov obyvateľov Hrubej Vrbky.
Môžeme konštatovať, že obec sa zhostila svojej organizačnej úlohy nadštandartne, okrem bojovej ukážky a pietneho aktu realizovala totiž hodnotnú tématickú vernisáž, pričom celé podujatie sa nieslo v etnografickom duchu. Logistické zabezpečenie, aké sme si mohli okúsiť, nezvládajú niekedy pri oslavách konca vojny ani veľké mestá! Ďakujeme Hrubovrbovšťania, na budúci rok dovidenia!

Text: Boris Šeliga