Po stopách atentátu a Heydrichiády...


Praha
12.5.2012
Autor(-i) fotografií: Boris Šeliga


V mesiaci november sa členovia KVH Slovensko vybrali na tématicky ladený výlet do Prahy, pričom ako zámer si zvolili navštíviť miesta spojené s odbojom Čechoslovákov voči nemeckej okupačnej moci v období 1939-1945, konkrétne miesta týkajúce sa atentátu na ríšskeho zastupujúceho protektora Reinharda Heydricha, miesta posledného odporu atentátnikov a parašutistov v Prahe a miesta, v ktorých zastupujúci protektor sídlil a pôsobil.

Ako prvé sme navštívili pražskú Libeň - miesto, kde bol atentát spáchaný dňa 27.5.1942 parašutistami Kubišom, Gabčíkom a Valčíkom, čiže zákrutu do ulice "V Holešovičkách", ktorá je v dnes bohužiaľ značne prestavaná a nezodpovedá dobovej podobe. Napriek tomu niektoré prvky ostali zachované od roku 1942 a len nedávno miesto atentátu dostalo zodpovedajúci objekt - pamätník, ktorý odvážny čin československej rezistencie pripomína.Z miesta atentátu vidno neďalekú Bulovku - nemocnicu, do ktorej bol zranený Heydrich po atentáte prevezený.Následne sme navštívili kostol sv. sv. Cyrila a Metoděje v Resslovej ulici v Prahe - miesto posledného odporu siedmych parašutistov z rôznych výsadkov, vysielaných z Veľkej Británie na okupované územie Čiech a Moravy. Kostol sv. Cyrila a Metoděje sa nachádza v centre Prahy, pri vstupe do kostola sa nachádza čierny obelisk s menami obetí rozpútaného teroru po atentáte, tzv. heydrichiády.Zvonku kostola možno vidieť pri pamätnej tabuli na vetracom otvore stále narušené (rozstrieľané) murivo, zasiahnuté guľkami postreľujúcich nemeckých guľometov.Pod kostolom zo západnej strany sa nachádza vstup do múzejnej miestnosti, ktorá obsahuje zaujímavé listinné materiály a artefakty, viažuce sa k Protektorátu, atentátu a k boju v kostole a krypte.Z tejto miestnosti vedie potom vchod priamo do krypty. Krypta návštevníkom ponúka pietnu atmosféru podzemia kostola, masívne kamenné prvky a mrazivú predstavu o uzavretom priestore, v ktorom čakala aktívne brániacich sa parašutistov neodvratné smrť. Na ľavej strane môžeme vidieť tumby - miesta pre pozostatky mŕtvych, pripomínajúce diery úľa. V nich, snažiac sa skryť pred paľbou nemeckých zbraní, dobrovoľne ukončili svoj život strelou do spánku viacerí parašutisti, keď pochopili, že ich situácia je beznádejná a že v rukách vyšetrovacích nemeckých orgánov ich pravdepodobne čaká pomalé utrpenie, vedúce k poprave. Na pravej strane možno vo výške vidieť vo výklenku spomínaný vetrací otvor (svetlík), ktorým do krypty pražskí hasiči vlievali vodu a ktorý bol ostreľovaný nemeckými guľometmi z protiľahlých budov.
Pri pohľade nahor vidíme dva stropné vchody do krypty, nachádzajúce sa jednak v prednej časti - a to schody do krypty z hlavnej lode kostola (v čase posledného boja parašutistov prekryté mohutnou kamennou doskou) a malý štvorcový otvor v jej zadnej časti (čiže vchod spod oltára kostola), ktorým parašutisti do krypty vchádzali a ktorý objavili nemeckí útočníci, aby potom streľbou cez neho zahnali obrancov do tumb.
Priestor krypty je tlmene, ale zato vhodne osvetlený, dopĺňajú ho busty všetkých siedmych parašutistov, ktorí v kostole zahynuli - traja z nich zahynuli mimo krypty, na chóre kostola, a to pri prvej obrane pred vstupujúcou nemeckou jednotkou. Vo výklenku pod svetlíkom nechávajú odkazy viažuce sa k poslednej obrane parašutistov návštevníci - ľudia z celého sveta, ktorí kostol a kryptu sv. Cyrila a Metoděje kvôli jeho pohnutej histórií navštívia.Priestor krypty tohto kostola bol z nášho výletu miestom, ktoré má hádam najsilnejšiu atmosféru, každému návštevu tohto miesta vrelo odporúčame!A ako posledné miesto nášho výletu sme navštívili obec severne od Prahy - Panenské Břežany, kde v dvoch poľovníckych zámočkoch v jednej obci mal svoje sídla nezávisle K.H.Frank a samotný Reinhard Heydrich a po jeho smrti Heydrichova vdova Lina so svojimi ďeťmi.


Boris Šeliga