Dolný Bar


Dolný Bar
25.5.2012
Autor(-i) fotografií: Jurabike
Ďalšie foto tu:
plus.google.com/photos/108601557133737871679/albums/5749149622938801473?banner=pwa
www.ta3.com/clanok/15340/rekonstrukcia-bojov-z-2-svetovej-vojny-v-dolnom-bare.html