Boje v meste 1945


Bratislava
8.5.2013
Autor(-i) fotografií: Michaela Wecker, Bimov.m
Ďalšie foto tu:
www.weckerwelt.estranky.cz/fotoalbum/vojenska-historie/2.-svetova-valka/bratislava-2013---boje-v-meste-1945/
www.fotopohoda.estranky.cz/fotoalbum/bojovka/bratislava-1945-2013 www.ephoto.sk/fotoscena/fotoreporty/bratislava-2013---boje-vmeste-1945/ militaryfoto.sk/pages/page.php?page=13ba&idxPage=1 www.ta3.com/clanok/1019374/rekonstrukcia-bojov-o-bratislavu.html