Jazda Bratislavou


Bratislava
8. a 9. apríl 2011
Autor(-i) fotografií: KVH Carpathia, militaryfoto.sk


Ďalšie foto tu:
www.militaryfoto.sk/pages/page.php?page=11blava&idxPage=1